Återbetalningsvillkor

Kontakta oss för att begära en återbetalning på refund@electronictravelauthorisation.com
Vänligen inkludera följande information i din ansökan:
  • Orsaken till din återbetalningsansökan
  • Ditt fullständiga namn
  • Sökandens födelsedatum
  • E-postadressen du använde i din ansökan
  • Återbetalning kan endast behandlas tillbaka till samma kreditkort som används för den ursprungliga betalningen

Återbetalningar från oss behandlas inom 1 arbetsdag. Du meddelas om din återbetalning via e-post inom 1 arbetsdag när vi tar emot din ansökan. Om du begär en ”chargeback” från ditt kortföretag eller bank kan det ta upp till 6 månader innan pengarna krediteras till ditt konto. Om din ESTA-ansökan har blivit godkänd av amerikanska tull- och gränskontrollen (Förenta staternas regering) och skickad via e-post till dig kommer 21 USD (Förenta staternas bearbetnings- och auktoriseringsavgift) att dras av från återbetalningen. Detta sker eftersom din ansökan har bearbetats, godkänts och e-postats till dig med ett godkännandenummer. Alla nekade ansökningar blir ovillkorligen återbetalda av oss och bearbetas inom 1 arbetsdag minus 4 USD i administrationsavgift till Amerikanska tull- och gränskontrollen.

Begär ditt ESTA